Friday, May 15, 2009

TUGASAN 2 ( ULASAN DAN ANALISIS ARTIKEL JURNAL KAJIAN TINDAKAN )

JURNAL 1
The Effects of Pictures and Prompts on the Writing of Students in Primary Grades: Action Research by Graduate Students at California State University, Northridge.
(Marilyn Joshua California State University, Northridge With William E. Andrade, Sara Garber-Budzyn, Victoria Greene, Elana Hassan, Nicole M. Jones, Lisa Palinigiano, Magdalena Romero-Horowitz, Violet Rostami, and Suzanne Valentine)
Fokus kajian
Fokus kajian ini ialah untuk meningkatkan tahap kefahaman pelajar peringkat awal (Tadika) dalam penulisan dengan menggunakan gambar.
Sampel
Kajian ini menggunakan pelajar tadika sebagai sampel. Sejumlah 165 orang pelajar terlibat dalam kajian ini yang terdiri daripada 83 pelajar lelaki dan 82 pelajar perempuan.
Setting
Setting kajian ini ialah bilik darjah dari beberapa buah sekolah tadika.
Prosedur
Kajian ini melibatkan dua fasa. Pada peringkat awal pengkaji membentuk pelajar dalam kumpulan. kumpulan pertama akan menulis berdasarkan gambar dan satu kumpulan lagi akan menulis tanpa melihat gambar. gambar yang dipamerkan telah dibentangkan kepada semua pengkaji supaya mereka dapat memberi arahan yang sama kepada pelajar.
Pengumpulan data
 • Peperiksaan penulisan pelajar - penulisan pelajar dinilai untuk pengkaji mengumpul data
 • Bilangan perkataan yang ditulis oleh pelajar

Hasil kajian/Rumusan

Keputusan kajian ini menunjukkan terdapat sedikit penambahbaikan dalam penulisan pelajar, tetapi tidak ada perbezaan yang ketara dalam penulisan pelajar yang menggunakan gambar dengan pelajar yang menerima arahan lisan daripada guru.

JURNAL 2

Activating Teachers' Inquiry: Media Projects for Literacy Lessons (K-8).

(Francine Falk-Ross Pace University, Pleasantville, New York)

Fokus kajian

Fokus kajian ini ialah untuk membangunkan profesional guru dengan melatih menggunakan media dalam pengajaran dan pembelajaran. kajian ini dilakukan untuk memberi pengetahuan dan menerapkan unsur-unsur teknologi dalam pengajian.

Sampel

Pelajar

Setting

Bilik Darjah

Prosedur

Memperkenalkan ilmu teknologi dengan bacaan dan perbincangan. Dengan menggunakan media dapat memberi idea-idea baru kepada guru untuk memperluaskan lagi teknik pengajaran mereka ke peringkat yang lebih baik.

Pengumpulan data

 • Soal selidik
 • Soalan-soalan penyelidikan

Hasil kajian/Rumusan

Hasil dari kajian ini mendapati kebanyakan pelajar suka bekerja dalam kumpulan dan penggunaan teknik pantulan (LCD) dalam pembelajaran. Penayangan video yang berulang-ulang dapat meningkatkan kefahaman pelajar untuk membaca teks yang berkaitan. Hasil kajian ini juga mendapati penggunaan video dalam pengajian memberi kesan yang positif kepada pelajar

JURNAL 3

Action research in language teacher education

(Christine Thorne and Wang Qiang)

Fokus kajian

Kajian ini dilakukan bertujuan untuk memperkenalkan pengertian kajian tindakan kepada guru-guru pelatih di China. Di samping itu, kajian dilakukan untuk menggalakkan pendidikan reflektif dan kajian di dalam bilik darjah dikalangan guru-guru pelatih sepanjag tempoh mereka melakukan kursus. Fokus kajian ini ialah penggunaan bahasa inggeris dalam pendidikan.

Sampel

Guru pelatih

Setting

Bilik darjah

Prosedur

Kajian ini dijalankan pada dua peringkat iaitu semasa semesta pertama dan semesta ke dua. Pada peringkat pertama dilakukan untuk membiasakan para peserta (guru pelatih) dengan teori yang mereka pelajari. Manakala peringkat seterusnya, pelatih dapat mengenalpasti permasalahan yang berlaku dan berusaha membaiki amalan pengajaran mereka.

Pengumpulan data

 • Pemerhatian
 • soal selidik

Hasil kajian/Rumusan

Hasil kajian ini mendapati berlaku peningkatan dari segi kemahiran semasa mengajar dalam bilik darjah. Guru pelatih berjaya menguasai teknik-teknik asas untuk melakukan kajian tindakan dalam bilik darjah.

1 comment:

 1. SELAMAT HARI GURU
  Selamat ber-Kajian Tindakan
  Selamat ber-Seminar

  ReplyDelete